Sommer- og efterårsindkaldelser


Her kan du se en liste over kommende sommer- og efterårs indkaldelser på energiområdet, hvor der er to datoer, man skal være opmærksom på; 7. juni og 7. september.

Juni 2017:
• Forbedre ydeevnen af ineffektive fjernvarmenet (link)
• Inddragelse af private forbrugere hen imod bæredygtigt energiforbrug (link)
• Engagering og aktivering af offentlige myndigheder inden for energieffektivitet (link)
• Overvindelse af markedsbarrierer og fremme af gennemgribende energirigtig renovering af bygninger (link)
• Uddannelse inden for energieffektivitet i bygge/anlægssektoren (link)
• Øge kapacitet til gennemførelse af energieffektive foranstaltninger i industrien og servicesektoren (link)
• Effektiv gennemførelse af EU’s produkteffektivitetslovgivning (link)
• Energieffektivitet af industrielle parker gennem energisamarbejde (link)
• Offentlige indkøb af innovative løsninger for energieffektivitet (link)
• Assistance til produktudvikling (link)
• Innovative finansieringsordninger (link)
• Energieffektivitetsmarkedet skal gøres investerebart (link)

September 2017:
• Reducering af omkostningerne for PV elektricitet (link)
• Markedsnære løsninger for reducering af vandforbruget i forbindelse med CSP anlæg (link)
• Markedsnære løsninger for brugen af solvarme/solenergi i industrielle processer (link)
• Demonstration af >10MW vindturbiner (link)
• Anden generation af designværktøjer til udvikling og installering af bølgeenergimaskiner og bølgeenergiparker (link)
• Demonstration af de mest lovende avancerede biobrændstoffer (link)
• Aktivering af prækommerciel produktion af avancerede biobrændstoffer til luftfart (link)

Hos NDEU har vi til hensigt at skubbe så mange nordjyske aktører som muligt ind i indkaldelserne, så hvis du står som virksomhed, og har interesse i en af de kommende indkaldelser, er du velkommen til at tage kontakt til Niels Tudor-Vinther på ntv@ndeu.dk