Meningen med nyhedsbrevet

Som et nyt initiativ har NordDanmarks EU-Kontor valgt at sende sektorspecifikke nyhedsbreve ud inden for energi og sundhed, da begge områder har vigtig strategisk og erhvervsmæssig betydning for Nordjylland.

Formålet med nyhedsbrevene er, at den information vi sender ud, er målrettet, og dermed gør det mere enkelt for nordjyske aktører at finde relevant information. Nyhedsbrevet har ikke en fast udgivelsesdato, men vil blive sendt ud, når der er relevante funding-relaterede nyheder inden for energi, miljø og transport.