Medarbejdere

Placeholder

Benjamin Holst

Direktør

Som direktør står Benjamin for den strategiske ledelse og koordinering mellem afdelingerne i Bruxelles og Nordjylland. Han har således det overordnede ansvar for, at kontorets målsætninger bliver ført ud i livet. Samtidig står Benjamin for den løbende kontakt med bestyrelsen og Business Region North Denmark.

/benjaminholst
+45 2480 6289
bho@ndeu.dk

Casper Gerner Mikkelsen

COO & UDVIKLINGSCHEF

Som Udviklingschef er Casper ansvarlig for udvikling af kontorets aktiviteter og deres målsætninger. Han hjælper desuden nordjyske virksomheder med sparring på forretnings- og projektudvikling via hans spidskompetencer indenfor internationalt salg, digital omstilling, og modning af forretningsidéer.

/caspergerner
+45 4088 8876
cgm@ndeu.dk

Hanne Bregendahl

Hanne Bregendahl Pihl

Projekt- & administrationschef

Hanne har det økonomiske og administrative ansvar for kontoret og alle kontorets projekter. Hanne er desuden koordinator for det danske Enterprise Europe Network, der hjælper virksomheder med at finde samarbejdspartnere i udlandet til projekter, kommercielt eller teknologisk samarbejde.

/hannebrixen
+45 6188 5307
hbp@ndeu.dk

Aija Konisevska Azadi

International projektkonsulent

Aija hjælper virksomheder og organisationer med partnersøgninger og projektscreeninger. Aija er medlem af Enterprise Europe Networks Turisme og kulturarvs gruppe og kan herigennem hjælpe med adgang til viden, partnere og projektmuligheder i mere end 60 lande. Aija er også kontorets kontaktpunkt på Erasmus+ programmet.

/aijakonisevska
+45 5010 3852
aka@ndeu.dk

Anne-Luise Skov Jensen

Fundraising Manager

Anne-Luise er tovholder på Strategisk Investerings Program, der har fokus på at hjælpe nordjyske virksomheder med at få adgang til EU-puljer. Er der brug for projektledelse, fundraising eller sparring på den innovative forretningsmodel, er Anne-Luise din vej til den nyeste viden. Anne-Luise er også kontaktpunkt for virksomheder, der allerede har opnået funding fra EU.

/anneluiseskovjensen
+45 2154 6848
alsj@ndeu.dk

Michael Rafn

International virksomhedskonsulent

Michael hjælper nordjyske virksomheder med international forretningsudvikling og vækst gennem etablering af forretningssamarbejder med udenlandske virksomheder gennem bl.a. matchmakingarrangementer og business missions. Michael er desuden formand for EEN’s maritime sektorgruppe, hvilket giver ham en unik mulighed for at trække på viden fra mere end 60 lande indenfor maritim industrien.

/michaelrafn
+45 5045 6900
mra@ndeu.dk

Xenia R. Lauritsen

EU-KONSULENT

Xenia arbejder på kontoret i Bruxelles, hvor hun er ansvarlig for området sundhed og velfærdsinnovation. Hendes primære opgave er at hjælpe offentlige aktører med af få adgang til EUs puljer indenfor området.
Xenia har mange års erfaring i hjemtag af EU-funding og har fingeren på pulsen i forhold til adgang til netværk, events og potentielle projektpartnere i hele Europa.

/xenialauritsen
+32 485 983 606
xrl@ndeu.dk

Jens Chrstian Winther

Jens Christian Winther

International Projekt udvikler

Jens Christian hjælper dig med at identificere udviklingspotentialet i din virksomhed og har overblikket over hvilke EU-puljer eller finansieringsmuligheder, der matcher potentialet. Jens Christian kan desuden hjælpe med et 360 graders eftersyn af jeres innovationsprocesser og med sparring på produktet og forretningsmodellen.

/jenschristianwinther
+45 4058 0030
jcw@ndeu.dk

Jens Chrstian Winther

Cecilie Lindstrøm

Cecilie arbejder på kontoret i Bruxelles, hvor hun er ansvarlig for området for den grønne omstilling. Hendes primære opgave er at hjælpe offentlige aktører med at få adgang til EU’s puljer på området, herunder LIFE, Green Deal, Interreg, m.fl.) samt afdække projektmuligheder og udvikle projekter i samspil med den enkelte kommune. Cecilie er jeres adgang til netværk, events, potentielle projektpartnere og viden omkring EU indenfor grøn omstilling.

/cecilielindstrøm
+45 26287790
cli@ndeu.dk

Signe Lyngholm Lindbjerg

Bente Mølgaard Møller

Administrativ medarbejder

Bente er administrativ medarbejder og håndterer kontorets økonomi, herunder bogføring, betaling af regninger, håndtering af udgiftsbilag, kørsel, diæter samt generelle  administrative opgaver som håndtering af kontrakter, bestilling af IT, indkøb, ferie- og fraværsregistrering, at være kontaktpunkt for revisor, forsikring, bank og øvrige eksterne leverandører.

/bentemølgaardmøller
+45 6188 0015
bmm@ndeu.dk

Liselotte Jensen

Mia Dupont Nielsen

Studiemedhjælper

Mia hjælper konsulenterne på kontoret i Støvring med projektet Enterprise Europe Network, hvor hun blandt andet hjælper med partnersøgninger, kommunikationsopgaver samt planlægning og koordinering til events. Mia studerer Eksport og Teknologi Management på UCN i Aalborg.

/miadupontnielsen
mdn@ndeu.dk

Liselotte Jensen

Jacob Munch

Studiemedhjælper

Jacob er efter praktikophold på vores kontor i Bruxelles vent tilbage til Danmark hvor han skal arbejde med et kortlægning af kommunernes politikker inden for Sundhed, Klima, Miljø, Kvalificeret arbejdskraft, IKT og Uddannelse. Jacob er i gang med at skrive sit speciale på hans studie Udvikling og Internationale Relationer på Aalborg Universitet.

/jacobmunch
jmj@ndeu.dk