Medarbejdere

 
 
Placeholder

Benjamin Holst

Direktør

Som direktør står Benjamin for den strategiske ledelse og koordinering mellem afdelingerne i Bruxelles og Nordjylland. Han har således det overordnede ansvar for, at kontorets målsætninger bliver ført ud i livet. Samtidig står Benjamin for den løbende kontakt med bestyrelsen og Business Region North Denmark.

/benjaminholst
+45 2480 6289
bho@ndeu.dk

Placeholder

Søren Bjerregaard Pedersen

Udviklingschef

Søren er udviklingschef og har ansvaret for kontorets udviklingsaktiviteter, herunder idéudvikling, ansøgningsskrivning og samarbejdsrelationer til nationale og internationale interessenter. Søren er ligeledes det faglige kontaktpunkt for de store satsninger inden for de regionale styrkeområder.

/sørenbjerregaardpedersen
+45 2027 9242
sbp@ndeu.dk

Hanne Bregendahl

Hanne Bregendahl Pihl

Senior Projektleder

Som projektleder for Enterprise Europe Network hjælper Hanne nordjyske virksomheder med at finde nye projekter, produkter og teknologier i udlandet. Hanne kan hjælpe, når det kommer til rådgivning om eksport og etablering i udlandet. Desuden har hun det økonomiske og administrative ansvar for alle kontorets projekter.

/hannebrixen
+45 6188 5307
hbp@ndeu.dk

Julie Ringgard Jensen

Julie Ringgaard Jensen

Projektkonsulent

Julie er projektkonsulent for Enterprise Europe Network. Gennem sit store netværk i Europa, hjælper hun nordjyske virksomheder med at finde samarbejdspartnere og finansiering via EU’s mange puljer. Julie giver virksomheder sparring på idéer og udviklingsprojekter, samt er KAM for godkendte SMV-Instrument ansøgninger.

/julieringgaardjensen
+45 6188 5309
jrj@ndeu.dk


Anne-Luise Skov Jensen

Fundraising Manager

Anne-Luise er Fundraising Manager og tovholder på Strategisk Investerings Program, hvor formålet er at hjælpe nordjyske virksomheder med at finde rundt i den europæiske tilskudsjungle. Hvad enten det handler om projektledelse, fundraising eller sparring på den innovative forretningsmodel, er Anne-Luise din vej til den nyeste viden.

/anneluiseskovjensen
+45 2154 6848
alsj@ndeu.dk

Kirsten Ejdum-Bøgh

Kirsten Ejdum-Bøgh

EU-konsulent

Kirsten arbejder fra kontoret i Bruxelles med ansvar for sundhedsområdet. Hun hjælper nordjyske kommuner, Region Nordjylland, Aalborg Universitetshospital og virksomheder med deltagelse i europæiske netværk og EU-projekter. Efter flere års erfaring med fundraising, har Kirsten et godt kendskab til nationale og internationale støtteordninger.

/kirstenejdumboegh
+32 477 823 711
keb@ndeu.dk

Aija Konisevska Azadi

Administrativ medarbejder

Aija er vores administrative omdrejningspunkt i forhold til bogføring og økonomistyring. Samtidig er Aija kontaktpunkt for Erasmus+ programmet. Hun videregiver desuden information til Enterprise Europe Networks partnere og Europa-Kommissionen, når de har brug for viden om det nordjyske erhvervsliv.

/aijakonisevska
+45 5010 3852
aka@ndeu.dk

Niels Tudor-Vinther

EU-konsulent

Niels er ansvarlig for områderne energi, miljø og transport og arbejder i Bruxelles. Hans primære opgave er at understøtte nordjyske aktører inden for de tre områder med at tilgå midler fra EU’s puljer. Niels har en stor viden om EU’s støtteprogrammer og et godt netværk i Bruxelles.

/nielstudorvinther
+32 472 460 066
ntv@ndeu.dk

Jonas Hansen

EU-KONSULENT

Jonas arbejder fra kontoret i Bruxelles og er ansvarlig for IKT-området. Hans primære opgave er at hjælpe offentlige og private aktører med at tilgå støtte. Jonas har stor erfaring med at skaffe EU-funding til projekter i krydsfeltet mellem virksomheder, forskere og offentlige organisationer.

/jonashansen
+32 479 960 968
jha@ndeu.dk

Liselotte Jensen

Liselotte Jensen

EU-konsulent

Liselotte arbejder i Bruxelles og har fingeren på pulsen i forhold til kvalificeret arbejdskraft. Samtidig er hun tovholder for det nordjyske fundraisernetværk med de 11 nordjyske kommuner, Region Nordjylland og Business Region North Denmark. Liselotte kan blandt andet hjælpe med idémodning, partnersøgninger og sparring på ansøgningen.

/liselottejensen
+32 472 305 037
lje@ndeu.dk

Jane Slot Povlsen

Projektassistent

Jane er tidligere praktikant og nuværende projektassistent. Hendes arbejdsopgaver omfatter bl.a. faglig og teknisk opdatering af kontorets hjemmeside og afholdelse af uddannelsesdage for Nordjysk Fundraiser Netværk. Jane læser en kandidat i Europæiske Studier på Aalborg Universitet.

/janeslotpovlsen
+45 6146 2941
jsp@ndeu.dk

Maria Bernhardson Rosendahl

Projektassistent

Maria er tidligere praktikant og nuværende projektassistent i Støvring. Hun står for at assistere med at planlægge uddannelsesdage for Nordjysk Fundraiser Netværk samt udvikling og opdatering af hjemmesiden. Maria læser en kandidat i Development & International Relations på Aalborg Universitet.

/mariabernhardsonrosendahl
+45 2684 9306
mbr@ndeu.dk

Daniel Ravn Jakobsen

Praktikant

Daniel er vores praktikant i Bruxelles for efteråret 2017 og beskæftiger sig primært med sundhedsområdet. Han læser en kandidat i Politik og Administration på Aalborg Universitet.

/daniel-jakobsen
+ 32 2282 0372
ndeu2@ndeu.dk

Søren Winther Nielsen

Praktikant

Søren er vores praktikant i Bruxelles for efteråret 2017. Han beskæftiger sig med det grønne område herunder energi- transport og klima, samt IKT. Søren læser en kandidat i Europæiske Studier på Aalborg Universitet.

/søren-winther-nielsen
+ 32 2282 0375
ndeu1@ndeu.dk