Medarbejdere

 
 
Placeholder

Benjamin Holst

Direktør

Som direktør står Benjamin for den strategiske ledelse og koordinering mellem afdelingerne i Bruxelles og Nordjylland. Han har således det overordnede ansvar for, at kontorets målsætninger bliver ført ud i livet. Samtidig står Benjamin for den løbende kontakt med bestyrelsen og Business Region North Denmark.

/benjaminholst
+45 2480 6289
bho@ndeu.dk

Placeholder

Søren Bjerregaard Pedersen

Udviklingschef

Søren er udviklingschef og har ansvaret for kontorets udviklingsaktiviteter, herunder idéudvikling, ansøgningsskrivning og samarbejdsrelationer til nationale og internationale interessenter. Søren er ligeledes det faglige kontaktpunkt for de store satsninger inden for de regionale styrkeområder.

/sørenbjerregaardpedersen
+45 2027 9242
sbp@ndeu.dk

Anne-Luise Skov Jensen

Fundraising Manager

Anne-Luise er Fundraising Manager og tovholder på Strategisk Investerings Program, hvor formålet er at hjælpe nordjyske virksomheder med at finde rundt i den europæiske tilskudsjungle. Hvad enten det handler om projektledelse, fundraising eller sparring på den innovative forretningsmodel, er Anne-Luise din vej til den nyeste viden.

/anneluiseskovjensen
+45 2154 6848
alsj@ndeu.dk

Casper Gerner Mikkelsen

FUNDRAISING KONSULENT

Casper er Fundraising Konsulent på Strategisk Investerings Program, og giver nordjyske virksomheder sparring på forretnings- og projektudvikling. Casper bidrager med viden og kompetencer inden for internationalt salg, digital omstilling, og modning af forretningsidéer.

/Caspergerner
+45 4088 8876
cgm@ndeu.dk

Daniel Ravn Jakobsen

Fundraising Konsulent

Daniel er Fundraising Konsulent på Strategisk Investerings Program, og med sit kendskab til europæiske og nationale puljer hjælper han nordjyske virksomheder med at finde den rette funding. Derudover giver han virksomhederne sparring på innovative ideer og udviklingsprojekter, og hjælper dem hele vejen fra ansøgningsproces til projektgennemførelse.

/daniel-jakobsen
+ 45 2537 6155
drj@ndeu.dk


Hanne Bregendahl

Hanne Bregendahl Pihl

Senior Projektleder

Som projektleder for Enterprise Europe Network hjælper Hanne nordjyske virksomheder med at finde nye projekter, produkter og teknologier i udlandet. Hanne kan hjælpe, når det kommer til rådgivning om eksport og etablering i udlandet. Desuden har hun det økonomiske og administrative ansvar for alle kontorets projekter.

/hannebrixen
+45 6188 5307
hbp@ndeu.dk

Aija Konisevska Azadi

International projektkonsulent

Aija er projektkonsulent og hjælper blandet andet med partnersøgninger og projektscreeninger. Samtidig er hun kontaktpunkt for Erasmus+ programmet og kontorets administrative omdrejningspunkt. Aija videregiver desuden information til Enterprise Europe Networks partnere og Europa-Kommissionen, når de har brug for viden om det nordjyske erhvervsliv

/aijakonisevska
+45 5010 3852
aka@ndeu.dk

Liselotte Jensen

Liselotte Jensen

EU-konsulent

Liselotte arbejder i Bruxelles og har fingeren på pulsen i forhold til kvalificeret arbejdskraft. Samtidig er hun tovholder for det nordjyske fundraisernetværk med de 11 nordjyske kommuner, Region Nordjylland og Business Region North Denmark. Liselotte kan blandt andet hjælpe med idémodning, partnersøgninger og sparring på ansøgningen.

/liselottejensen
+32 472 305 037
lje@ndeu.dk

Niels Tudor-Vinther

EU-konsulent

Niels er ansvarlig for områderne energi, miljø og transport og arbejder i Bruxelles. Hans primære opgave er at understøtte nordjyske aktører inden for de tre områder med at tilgå midler fra EU’s puljer. Niels har en stor viden om EU’s støtteprogrammer og et godt netværk i Bruxelles.

/nielstudorvinther
+32 472 460 066
ntv@ndeu.dk

Kirsten Ejdum-Bøgh

Kirsten Ejdum-Bøgh

EU-konsulent

Kirsten arbejder fra kontoret i Bruxelles med ansvar for sundhedsområdet. Hun hjælper nordjyske kommuner, Region Nordjylland, Aalborg Universitetshospital og virksomheder med deltagelse i europæiske netværk og EU-projekter. Efter flere års erfaring med fundraising, har Kirsten et godt kendskab til nationale og internationale støtteordninger.

/kirstenejdumboegh
+32 477 823 711
keb@ndeu.dk

Jonas Hansen

EU-KONSULENT

Jonas arbejder fra kontoret i Bruxelles og er ansvarlig for IKT-området. Hans primære opgave er at hjælpe offentlige og private aktører med at tilgå støtte. Jonas har stor erfaring med at skaffe EU-funding til projekter i krydsfeltet mellem virksomheder, forskere og offentlige organisationer.

/jonashansen
+32 479 960 968
jha@ndeu.dk

Søren Winther Nielsen

Projektassistent

Søren er tidligere praktikant og nuværende projektassistent i Støvring. Han beskæftiger sig med det grønne område herunder energi- transport og klima, samt IKT. Søren læser en kandidat i Europæiske Studier på Aalborg Universitet.

/søren-winther-nielsen
+ 45 2961 7364
ndeu2@ndeu.dk

Maria Bernhardson Rosendahl

Projektassistent

Maria er tidligere praktikant og nuværende projektassistent i Støvring. Hun står for at assistere med at planlægge uddannelsesdage for Nordjysk Fundraiser Netværk samt udvikling og opdatering af hjemmesiden. Maria læser en kandidat i Development & International Relations på Aalborg Universitet.

/mariabernhardsonrosendahl
+45 2684 9306
mbr@ndeu.dk

Jane Slot Povlsen

Projektassistent

Jane er tidligere praktikant og nuværende projektassistent. Hendes arbejdsopgaver omfatter bl.a. faglig og teknisk opdatering af kontorets hjemmeside og afholdelse af uddannelsesdage for Nordjysk Fundraiser Netværk. Jane læser en kandidat i Europæiske Studier på Aalborg Universitet.

/janeslotpovlsen
+45 6146 2941
jsp@ndeu.dk

Nikolaj Borup Winther

Praktikant

Nikolaj er praktikant og sidder placeret i Bruxelles. Han beskæftiger sig med sundhedsområdet, opkvalificering af arbejdskraft samt det Nordjyske Fundraisernetværk. Nikolaj læser en kandidat i Politik og Administration på Aalborg Universitet.

/Nikolajborupwinther
+32 2282 0372
ndeu1@ndeu.dk