Medarbejdere

Jens Chrstian Winther

Jens Christian Winther

Konstitueret direktør

Som direktør varetager Jens Christian ledelsen og koordineringen af kontorerne i Aalborg og Bruxelles, ligesom han har den løbende dialog med bestyrelsen og Business Region North Denmark.

Derudover kan han som International Projektudvikler stadig hjælpe dig med at identificere udviklingspotentialet i din virksomhed og spotte relevante EU-puljer og finansieringsmuligheder.

/jenschristianwinther
+45 4058 0030
jcw@ndeu.dk

Hanne Bregendahl

Hanne Bregendahl Pihl

Projekt- & administrationschef

Hanne har det økonomiske og administrative ansvar for kontoret og alle kontorets projekter. Hanne er desuden koordinator for det danske Enterprise Europe Network, der hjælper virksomheder med at finde samarbejdspartnere i udlandet til projekter, kommercielt eller teknologisk samarbejde.

/hannebrixen
+45 6188 5307
hbp@ndeu.dk

Aija Konisevska Azadi

Projektleder

Aija er tovholder på Enterprise Europe Network og til daglig hjælper virksomheder og organisationer med partnersøgninger, feedback på ansøgninger og projektpuljer screeninger til projektidéer. Aija er næstformand af Enterprise Europe Networks Turisme og kulturarvs gruppe der har 32 medlemmer fra andre EU lande og kan herigennem hjælpe med direkte adgang til viden, partnere og projektmuligheder for de kreative, kultur og turisme aktører i mere end 60 lande. Aija er også kontorets kontaktpunkt på Erasmus+ programmet med fokus på aktiviteter målrettet til videregående uddannelsesinstitutioner.

/aijakonisevska
+45 5010 3852
aka@ndeu.dk

Anne-Luise Skov Jensen

Fundraising Manager

Anne-Luise er tovholder på Strategisk Investerings Program, der har fokus på at hjælpe nordjyske virksomheder med at få adgang til EU-puljer. Er der brug for projektledelse, fundraising eller sparring på den innovative forretningsmodel, er Anne-Luise din vej til den nyeste viden. Anne-Luise er også kontaktpunkt for virksomheder, der allerede har opnået funding fra EU.

/anneluiseskovjensen
+45 2154 6848
alsj@ndeu.dk

Michael Rafn

International virksomhedskonsulent

Michael hjælper nordjyske virksomheder med international forretningsudvikling og vækst gennem etablering af forretningssamarbejder med udenlandske virksomheder gennem bl.a. matchmakingarrangementer og business missions. Michael er desuden formand for EEN's maritime sektorgruppe, hvilket giver ham en unik mulighed for at trække på viden fra mere end 60 lande indenfor maritim industrien.

/michaelrafn
+45 5045 6900
mra@ndeu.dk

Jens Chrstian Winther

Morten Brandt-Pedersen

Chefkonsulent

På kontoret i Bruxelles varetager Morten den faglige ledelse og koordinering af indsatserne samtidig med, at han er Nordjyllands forlængede arm til EU inden for sundhedsinnovation. Her er hans primære opgave at hjælpe nordjyske aktører og projekter gennem EU’s mange støttemuligheder. Han er din indgang til funding, international videndeling, faglige netværk og et væld af mulige samarbejdspartnere inden for sundhedsinnovation og -forskning.

/mortenbrandtpedersen
+32 470 82 21 41 | +45 2484 6870
mbp@ndeu.dk

Jens Chrstian Winther

Cecilie Lindstrøm

EU-konsulent

Cecilie arbejder på kontoret i Bruxelles, hvor hun er ansvarlig for området for den grønne omstilling. Hendes primære opgave er at hjælpe offentlige aktører med at få adgang til EU's puljer på området, herunder LIFE, Green Deal, Interreg, m.fl.) samt afdække projektmuligheder og udvikle projekter i samspil med den enkelte kommune. Cecilie er jeres adgang til netværk, events, potentielle projektpartnere og viden omkring EU indenfor grøn omstilling.

/cecilielindstrøm
+45 2628 7790
cli@ndeu.dk

Liselotte Jensen

Jacob Munch

EU-Konsulent

Jacob arbejder på kontoret i Bruxelles, hvor han især arbejder med uddannelse og kvalificeret arbejdskraft. Jacob arbejder tæt sammen med offentlige aktører som kommuner, folkeskoler, erhvervsskoler, foreninger, m.m. og gør deres vej kortere til EU-puljer som f.eks. Erasmus+, InterReg og EaSi. Derudover afdækker han projektmuligheder og udvikler projekter i samspil med den enkelte kommune, skole eller forening.

/jacobmunch
+32 479 96 09 68
jmj@ndeu.dk

Signe Lyngholm Lindbjerg

Bente Mølgaard Møller

Administrativ medarbejder

Bente er administrativ medarbejder og håndterer kontorets økonomi, herunder bogføring, betaling af regninger, håndtering af udgiftsbilag, kørsel, diæter samt generelle  administrative opgaver som håndtering af kontrakter, bestilling af IT, indkøb, ferie- og fraværsregistrering, at være kontaktpunkt for revisor, forsikring, bank og øvrige eksterne leverandører.

/bentemølgaardmøller
+45 6188 0015
bmm@ndeu.dk