Medarbejdere

 
 
Placeholder

Benjamin Holst

Direktør

Som direktør står Benjamin for den strategiske ledelse og koordinering mellem afdelingerne i Bruxelles og Nordjylland. Han har således det overordnede ansvar for, at kontorets målsætninger bliver ført ud i livet. Samtidig står Benjamin for den løbende kontakt med bestyrelsen og Business Region North Denmark.

/benjaminholst
+45 2480 6289
bho@ndeu.dk

Casper Gerner Mikkelsen

COO & UDVIKLINGSCHEF

Casper arbejder på Støvring-kontoret som COO og Udviklingschef. Han arbejder desuden for Strategisk Investerings Program og giver nordjyske virksomheder sparring på forretnings- og projektudvikling. Casper bidrager med viden og kompetencer inden for internationalt salg, digital omstilling, og modning af forretningsidéer.

/caspergerner
+45 4088 8876
cgm@ndeu.dk

Hanne Bregendahl

Hanne Bregendahl Pihl

Projekt- & administrationschef

Som projektleder for Enterprise Europe Network hjælper Hanne nordjyske virksomheder med at finde nye projekter, produkter og teknologier i udlandet. Hanne kan hjælpe, når det kommer til rådgivning om eksport og etablering i udlandet. Desuden har hun det økonomiske og administrative ansvar for alle kontorets projekter.

/hannebrixen
+45 6188 5307
hbp@ndeu.dk

Anne-Luise Skov Jensen

Fundraising Manager

Anne-Luise er Fundraising Manager og tovholder på Strategisk Investerings Program, hvor formålet er at hjælpe nordjyske virksomheder med at finde rundt i den europæiske tilskudsjungle. Hvad enten det handler om projektledelse, fundraising eller sparring på den innovative forretningsmodel, er Anne-Luise din vej til den nyeste viden.

/anneluiseskovjensen
+45 2154 6848
alsj@ndeu.dk

Michael Rafn

International EEN-konsulent

Som konsulent for Enterprise Europe Network (EEN) hjælper Michael nordjyske virksomheder med international forretningsudvikling og vækst, bl.a. ved at etablere forretningssamarbejde mellem danske og udenlandske virksomheder, B2B matchmaking-arrangementer og projektsamarbejde med støtte fra EU og andre. Michael af medlem af EEN’s sektorgruppe for Maritime Industry and Services, hvilket giver ham en unik mulighed for at dele viden med eksperter fra mere end 60 lande inden for dette område.

/michaelrafn
+45 5045 6900
mra@ndeu.dk

Aija Konisevska Azadi

International projektkonsulent

Aija er projektkonsulent og hjælper blandet andet med partnersøgninger og projektscreeninger. Samtidig er hun kontaktpunkt for Erasmus+ programmet og kontorets administrative omdrejningspunkt. Aija videregiver desuden information til Enterprise Europe Networks partnere og Europa-Kommissionen, når de har brug for viden om det nordjyske erhvervsliv

/aijakonisevska
+45 5010 3852
aka@ndeu.dk

Liselotte Jensen

Liselotte Jensen

EU-Chefkonsulent – Team Bruxelles

Liselotte arbejder i Bruxelles og har fingeren på pulsen i forhold til områderne Klima og Grøn omstilling samt kvalificeret arbejdskraft/ uddannelse. Samtidig er hun tovholder for det nordjyske fundraisernetværk med de 11 nordjyske kommuner, Region Nordjylland og Business Region North Denmark. Liselotte kan blandt andet hjælpe med idémodning, partnersøgninger og sparring på ansøgningen.

/liselottejensen
+32 472 305 037
lje@ndeu.dk

Jonas Hansen

EU-KONSULENT – Team Bruxelles

Jonas arbejder fra kontoret i Bruxelles og er ansvarlig for IKT-området. Hans primære opgave er at hjælpe offentlige og private aktører med at tilgå støtte. Jonas har stor erfaring med at skaffe EU-funding til projekter i krydsfeltet mellem virksomheder, forskere og offentlige organisationer.

/jonashansen
+32 479 960 968
jha@ndeu.dk

Xenia R. Lauritsen

EU-KONSULENT – Team Bruxelles

Xenia arbejder på kontoret i Bruxelles, hvor hun er ansvarlig for området for sundhed og velfærdsinnovation. Hun har mangeårig erfaring i hjemtag af EU-funding til aktører inden for dette område.

/xenialauritsen
+32 485 983 606
xrl@ndeu.dk

Frederik Ditlef Martens

Studentermedhjælper

Frederik er studenter-medhjælper på kontoret i Støvring. Frederik har i efteråret 2018 været i praktik på kontoret i Bruxelles, hvor han har tilegnet sig viden om Smart Cities, Transport, Energi/Klima og Innovation. Til sommeren 2019 er Frederik færdiguddannet statskundskaber fra Aarhus Universitet.

/frederikditlefmartens
+45 6188 5300
ndeu2@ndeu.dk

Signe Munkesø Thøgersen

Praktikant

Signe er praktikant ved kontoret i Bruxelles. Hun følger udviklingen af det kommende EU-budget og rammerne for regionale programmer af relevans for Norddanmark. Signe har netop afsluttet en bachelor i Erhvervsøkonomi og Erhvervsret ved Aarhus Universitet.

/signemunkesoethoegerson
+32 2282 0375
smt@ndeu.dk