Life

Life er EU’s program for klima og miljø i perioden 2014-2020. Formålet med programmet er at bidrage med implementeringen og udviklingen af EU’s klima- og miljøpolitik, samt at integrere klima og miljø i andre politikker.

LIFE-programmet er inddelt i to hovedområder: klima og miljø, hvilke igen er inddelt i tre underområder:

Overskrifterne under delprogrammet for klima er:

 • Modvirkning af klimaændringer

  - Fokus på reduktion af drivhusemissioner.

 • Tilpasning til klimaændringer

  - Fokus på øget robusthed over for klimaændringer.

 • Klimaforvaltning og Information

  - Fokus på øget bevidstgørelse, kommunikation, samarbejde og formidling om tiltag vedrørende modvirkning af og tilpasning til klimaændringer.

Overskrifterne under delprogrammet for miljø er:

 • Miljø og Ressourceeffektivitet

  - Fokus på innovative løsninger til bedre implementering af miljøpolitik og inddragelse af miljømål i andre sektorer.

 • Natur og Biodiversitet

  - Udvikling af bedste praksis for, hvordan biodiversitetstabet stoppes, og økosystemtjenester genoprettes, samtidig med at det primære mål om at støtte Natura 2000-steder bibeholdes.

 • Miljøforvaltning og Information

  - Fokus på mere videndeling, udbredelse af bedste praksis og bedre regeloverholdelse, ud over bevidstgørelseskampagner.

Målgruppe

Offentlige myndigheder, NGO’er og private virksomheder.

Beløb

Der er afsat 25 milliarder kr. til støtte af miljø- og klimaprojekter i perioden 2014-2020.

Støtteprocent

Støtteprocenten er generelt op til 60%, dog under LIFE Natur og Biodiversitet kan der støttes op til 75% af udgifterne.

Deadline for indkaldelser

Løbende deadline for indkaldelser alt afhængig af emneområde. For flere af emneområderne skal man først indsende en 'konceptnote' inden for en bestemt frist, og hvis den godkendes, skal man senere indsende den fulde ansøgning.

Vigtige 2020 deadlines og indkaldelser:

LIFE environment
- 2 trins ansøgning – konceptnote d. 14 juli 2020
- Fuld ansøgning februar 2021

Natur og biodiversitet
- 2 trins ansøgning – konceptnote d. 16 juli 2020
- Fuld ansøgning februar 2021

Environmental governance
- 2 trins ansøgning – konceptnote d. 16 juli 2020
- Fuld ansøgning februar 2021

Integrerede projekter under miljø
- 2 trins ansøgning – konceptnote d. 6 oktober 2020
- Fuld ansøgning februar 2021

Teknisk assistance under miljø
- 2 trins ansøgning – konceptnote d. 16 juli 2020
- Fuld ansøgning februar 2021

LIFE Climate
- Et-trins ansøgning – deadline 6 okt. 2020

Hvis du vil vide mere om mulighederne i LIFE-programmet, kan du læse mere under nyttige links.

Vil du vide mere?

Kontakt CECILIE LINDSTRØM


Cecilie arbejder på kontoret i Bruxelles, hvor hun er ansvarlig for området for den grønne omstilling. Hendes primære opgave er at hjælpe offentlige aktører med at få adgang til EU’s puljer på området, herunder LIFE, Green Deal, Interreg, m.fl.) samt afdække projektmuligheder og udvikle projekter i samspil med den enkelte kommune. Cecilie er jeres adgang til netværk, events, potentielle projektpartnere og viden omkring EU indenfor grøn omstilling.

 /cecilielindstrøm
 +45 26287790
 cli@ndeu.dk

Kontakt JENS CHRISTIAN WINTHER

Jens Christian hjælper dig med at identificere udviklingspotentialet i din virksomhed og har overblikket over hvilke EU-puljer eller finansieringsmuligheder, der matcher potentialet. Jens Christian kan desuden hjælpe med et 360 graders eftersyn af jeres innovationsprocesser og med sparring på produktet og forretningsmodellen.

 /jenschristianwinther
 +45 4058 0030
 jcw@ndeu.dk