Life

Life er EU’s program for klima og miljø i perioden 2014-2020. Formålet med programmet er at bidrage med implementeringen og udviklingen af EU’s klima- og miljøpolitik, samt at integrere klima og miljø i andre politikker.

LIFE-programmet er inddelt i to hovedområder: klima og miljø, hvilke igen er inddelt i tre underområder:

Overskrifterne under delprogrammet for klima er:

 • Modvirkning af klimaændringer

  – Fokus på reduktion af drivhusemissioner.

 • Tilpasning til klimaændringer

  – Fokus på øget robusthed over for klimaændringer.

 • Klimaforvaltning og Information

  – Fokus på øget bevidstgørelse, kommunikation, samarbejde og formidling om tiltag vedrørende modvirkning af og tilpasning til klimaændringer.

Overskrifterne under delprogrammet for miljø er:

 • Miljø og Ressourceeffektivitet

  – Fokus på innovative løsninger til bedre implementering af miljøpolitik og inddragelse af miljømål i andre sektorer.

 • Natur og Biodiversitet

  – Udvikling af bedste praksis for, hvordan biodiversitetstabet stoppes, og økosystemtjenester genoprettes, samtidig med at det primære mål om at støtte Natura 2000-steder bibeholdes.

 • Miljøforvaltning og Information

  – Fokus på mere videndeling, udbredelse af bedste praksis og bedre regeloverholdelse, ud over bevidstgørelseskampagner.

Målgruppe

Offentlige myndigheder, NGO’er og private virksomheder.

Beløb

Der er afsat 25 milliarder kr. til støtte af miljø- og klimaprojekter i perioden 2014-2020.

Støtteprocent

Støtteprocenten er generelt op til 60%, dog under LIFE Natur og Biodiversitet kan der støttes op til 75% af udgifterne.

Deadline for indkaldelser

Løbende deadline for indkaldelser alt afhængig af emneområde. For flere af emneområderne skal man først indsende en ‘konceptnote’ inden for en bestemt frist, og hvis den godkendes, skal man senere indsende den fulde ansøgning.

Vigtige 2019 deadlines:
17. juni: For indsendelse af konceptnote til LIFE, Miljø og ressourceeffektivitet (fuld ansøgning i feb. 2020)
19. juni: For indsendelse af konceptnote til LIFE, Natur og biodiversitet (fuld ansøgning i feb. 2020)
19. juni: For indsendelse af konceptnote til LIFE, Miljøforvaltning og information (fuld ansøgning i feb. 2020)
12. september: For indsendelse af fuld ansøgning til LIFE, alle klimaprojekter

Hvis du vil vide mere om mulighederne i LIFE-programmet, kan du læse mere under nyttige links eller kontakte Benjamin Holst.

Vil du vide mere?
Kontakt BENJAMIN HOLST

Som direktør står Benjamin for den strategiske ledelse og koordinering mellem afdelingerne i Bruxelles og Nordjylland. Han har således det overordnede ansvar for, at kontorets målsætninger bliver ført ud i livet. Samtidig står Benjamin for den løbende kontakt med bestyrelsen og Business Region North Denmark.

 /benjaminholst
 +45 2480 6289
 bho@ndeu.dk