INTERREG ØRESUND-KATTEGAT-SKAGERAK (ØKS)

Interregprogrammet ØKS er en del af det europæiske program for interregionalt samarbejde og løber i perioden 2014-2020. Programmet har særligt fokus på sociale og økonomiske problemstillinger på tværs af grænser.

Formålet er at styrke forskning på tværs af landegrænser, skabe bedre forbindelse mellem centrale og perifer  områder, samt  skabe grøn vækst. Derudover skal programmet bidrage til beskæftigelse og samarbejde på tværs af landegrænser.

Programmets fire indsatsområder er:

 • Innovation

  Dette indsatsområde ønsker at styrke forskning, teknologisk udvikling og innovation, øge antallet af forskere, som er aktive internationalt og/eller interregionalt og øge anvendt forsknings- og innovationsorienteret aktiviteter i ØKS området.

 • Grøn økonomi

  Med dette indsatsområde søges der at fremme produktion og distribution af CO2 neutral energi, øge samarbejdet for udviklingen af ny teknologi, nye styringsinstrumenter og metoder, øge andelen af forbruget af vedvarende energi og reducere energiforbruget i den offentlige sektor.

 • Transport

  Dette indsatsområde søger at forbinde transportkorridorer med TEN-T-netværket, forbedre tilgængeligheden til og gennem Øresund, Kattegat og Skagerrak regionen, mindske transporttiden til nærmeste knudepunkt i TEN-T-netværket med miljøvenlige transportformer for både personer og gods og øge miljøvenlig transport i udvalgte korridorer, herunder TEN-T-kernenetværket, samt i og omkring byområder.

 • Beskæftigelse

  Dette indsatområde giver støtte til projekter der kan øge beskæftigelsen inden for selvstændige, micro-virksomheder og nystartede virksomheder og øge antallet af personer, der arbejder på tværs af grænserne.

Målgruppe

For at søge om støtte, skal du befinde dig i området (Øresund, Kattegat, Skagerrak), eller være en national organisation fra Sverige, Norge eller Danmark. Både offentlige og private organisationer kan søge støtte.
Det er et krav, at der i projektet samarbejdes mellem mindst to projektpartnere fra Danmark, Norge og Sverige.

Beløb

Der er afsat 1 milliard kroner til programmet i perioden 2014-2020.

Støtteprocent

Der gives 50% i støtte til projekter.

Deadlines for indkaldelser

Programmet har løbende indkaldelser.

Hvis du vil vide mere om mulighederne i Interreg ØKS kan du enten læse mere under nyttige links eller kontakte EU-konsulent Jonas Hansen.

Vil du vide mere?
Kontakt JONAS HANSEN

Jonas er EU-konsulent og arbejder fra kontoret i Bruxelles og er ansvarlig for IKT-området og de fire interreg programmer som er relevante for region Nordjylland. Hans primære opgave er at hjælpe offentlige og private aktører med at tilgå støtte. Jonas har stor erfaring med at skaffe EU-funding til projekter i krydsfeltet mellem virksomheder, forskere og offentlige organisationer.

 /jonashansen
 +32 479 960 968
 jha@ndeu.dk