Interreg Europa

Programmet Interreg Europa løber i perioden 2014-2020, og har fokus på at forbedre og udvikle arbejdsgangene hos offentlige myndigheder ved hjælp af good-practice, udveksling af erfaring og ved fælles EU28 initiativer. Der lægges især vægt på at fremme vidensdeling og erfaringsudveksling, og ligeledes prioriteres det at forbedre offentlig forvaltning og implementeringen af offentlige politiker.

Programmet er opdelt i fire indsatsområder:

 • Forskning og innovation

  Levere innovation gennem regionale innovationskæder i den valgte smart specialisering samt styrke forsknings- og innovationsinfrastruktur og -kapaciteter.

 • SMV’ers konkurrencedygtighed

  Lade regioner forbedre deres politik for at støtte SMV’er i alle stadier og derved opnå vækst og mere innovation.

 • Grøn økonomi

  Adressere overgangen til en grøn økonomi i alle sektorer, eksempelvis gennem politikker målrettet mod at øge andelen af vedvarende energikilder og promovere bæredygtig transport.

 • Miljø og ressourceeffektivitet

  Beskytte og udvikle miljø- og kulturarv, samt promovere og støtte overgangen til en ressourceeffektiv økonomi, grøn vækst og eco-innovation.

Ud over mulighederne for finansiel støtte, findes der fire vidensdelingsplatforme – en for hver af de fire prioriteter. Via disse platforme deles viden fra projekterne og der faciliteres fortsat læring for organisationer, som håndterer regional udviklingspolitik i Europa.

Målgruppe

Programmet giver støtte til både lokale, regionale og nationale myndigheder, offentlige institutioner (universiteter, regionale udviklingskontere o.l.) og private non-profit organisationer. For at opnå støtte er det et krav, at der er deltagere fra tre forskellige lande. Deltagerne skal komme fra enten et EU-medlemsland, Norge eller Schweiz for at få støtte, men andre lande kan generelt også deltage.

Beløb

I perioden 2014-2020 er der afsat godt 2,5 milliarder kroner til Interreg Europa.

Støtteprocent

Projekter støttes med 60-80%.

Deadline for indkaldelser

Programmet har løbende indkaldelser.

Hvis du vil vide mere om mulighederne i Interreg Europe kan du enten læse mere under nyttige links eller kontakte EU-konsulent Jonas Hansen.

Vil du vide mere?
Kontakt JACOB MUNCH

Jacob er efter praktikophold på vores kontor i Bruxelles vendt tilbage til Danmark hvor han arbejder med kvalificeret arbejdskraft, Erasmus og Social inklusion. Jacob er i gang med at skrive sit speciale på hans studie Udvikling og Internationale Relationer på Aalborg Universitet.

 /jacobmunch
 jmj@ndeu.dk