Horizon 2020

Horizon 2020 er EU’s rammeprogram for forskning og innovation, der gælder for årene 2014-2020. Horizon 2020 er det største forsknings- og innovationsprogram i EU’s historie. Innovation er i højsædet, som et middel til at sikre Europas globale konkurrencedygtighed, skabe økonomisk vækst og nye jobmuligheder.

Programmet yder bred støtte til virksomheder, iværksættere, regioner, universiteter og organisationer.

Horizon 2020 hviler på tre søjler: “Videnskabelig topkvalitet”, “Industrielt lederskab” og “Samfundsmæssige udfordringer”. Hver søjle indeholder et antal delprogrammer, og under de enkelte delprogrammer finder du de konkrete forsknings- og innovationsemner, som der gives støtte til.

De fleste projekter under Horizon 2020 kræver mindst tre europæiske partnere for at opnå støtte. Formålet er, at samarbejdet mellem europæiske partnere skal lede til forskning i verdensklasse, nye innovative løsninger og teknologier, som skal være med til at løse forskellige samfundsmæssige udfordringer.

Målgruppe

Alle typer af offentlige myndigheder, universiteter og private virksomheder kan søge EU-støtte fra Horizon 2020.

Beløb

575 milliarder kr. er stillet til rådighed i perioden 2014-2020.

Støtteprocent

100% finansiering til offentlige myndigheder og universiteter og 70% til virksomheder.

Deadline for indkaldelser

Der er løbende deadlines for indkaldelser. Læs mere her eller tag kontakt til Jonas Hansen eller Liselotte Jensen.

Vil du vide mere?
Kontakt JONAS HANSEN

Jonas er EU-konsulent og arbejder fra kontoret i Bruxelles og er ansvarlig for IKT-området. Hans primære opgave er at hjælpe offentlige og private aktører med at tilgå støtte. Jonas har stor erfaring med at skaffe EU-funding til projekter i krydsfeltet mellem virksomheder, forskere og offentlige organisationer.

 /jonashansen
 +32 479 960 968
 jha@ndeu.dk

Vil du vide mere?
Kontakt Liselotte Jensen

Liselotte er EU-konsulent i Bruxelles og har fingeren på pulsen i forhold til kvalificeret arbejdskraft. Samtidig er hun tovholder for det nordjyske fundraisernetværk med de 11 nordjyske kommuner, Region Nordjylland og Business Region North Denmark. Liselotte kan blandt andet hjælpe med idémodning, partnersøgninger og sparring på ansøgningen.

 /liselottejensen
 +32 472 305 037
 lje@ndeu.dk