Horizon 2020

Horizon 2020 er EU’s rammeprogram for forskning og innovation, der gælder for årene 2014-2020. Horizon 2020 er det største forsknings- og innovationsprogram i EU’s historie. Innovation er i højsædet, som et middel til at sikre Europas globale konkurrencedygtighed, skabe økonomisk vækst og nye jobmuligheder.

Programmet yder bred støtte til virksomheder, iværksættere, regioner, universiteter og organisationer.

Horizon 2020 hviler på tre søjler: "Videnskabelig topkvalitet", "Industrielt lederskab" og "Samfundsmæssige udfordringer”. Hver søjle indeholder et antal delprogrammer, og under de enkelte delprogrammer finder du de konkrete forsknings- og innovationsemner, som der gives støtte til.

De fleste projekter under Horizon 2020 kræver mindst tre europæiske partnere for at opnå støtte. Formålet er, at samarbejdet mellem europæiske partnere skal lede til forskning i verdensklasse, nye innovative løsninger og teknologier, som skal være med til at løse forskellige samfundsmæssige udfordringer.

Målgruppe

Alle typer af offentlige myndigheder, universiteter og private virksomheder kan søge EU-støtte fra Horizon 2020.

Beløb

575 milliarder kr. er stillet til rådighed i perioden 2014-2020.

Støtteprocent

100% finansiering til offentlige myndigheder og universiteter og 70% til virksomheder.

Deadline for indkaldelser

Der er løbende deadlines for indkaldelser. Læs mere her eller tag kontakt til Jonas Hansen eller Liselotte Jensen.

Vil du vide mere?
Kontakt JENS CHRISTIAN WINTHER

Jens Christian hjælper dig med at identificere udviklingspotentialet i din virksomhed og har overblikket over hvilke EU-puljer eller finansieringsmuligheder, der matcher potentialet. Jens Christian kan desuden hjælpe med et 360 graders eftersyn af jeres innovationsprocesser og med sparring på produktet og forretningsmodellen.

 /jenschristianwinther
 +45 4058 0030
 jcw@ndeu.dk