Generelt om EU-projekter

Din kommune, virksomhed eller institution kan få hjælp af NordDanmarks EU-kontor til at finde internationale finansieringsmuligheder, kontakter og viden. Vi rådgiver og kobler Nordjylland med de mange projektmuligheder, som EU’s forskellige programmer rummer. Her på siden kan du læse mere generelt om EU-projekter, og hvordan man kommer fra idé til projekt.

Ethvert EU-projekt starter med en projekt-idé. Hvis du har en idé til et godt EU-projekt, kan vi hos NordDanmarks EU-kontor byde ind med vores erfaringer med projektudvikling og være sparringspartner på jeres projektidé. Projektet skal have en europæisk vinkel, så det ikke blot er relevant for din organisation, men også har potentiale for at blive udbredt til store dele af Europa og derved komme flere til gode. Derudover er det vigtigt, at projektet er nytænkende og indeholder innovative elementer ved eksempelvis at udvikle et nyt produkt, en ny metode, eller løse nye samfundsmæssige problemstillinger.

Når projektidéen er klar til at blive ført ud i livet, er det næste skridt at finde det rigtige EU-program at søge støtte igennem. Der er mange forskellige puljer at søge i, og det kan være svært at finde lige netop det program, der passer bedst til din idé. Vi står derfor altid klar til at hjælpe med at vælge det rigtige program og har desuden lavet en oversigt over de mest relevante programmer, som findes her.

Antallet af deltagere i et EU-projekt varierer alt efter hvilket program, der søges midler igennem. I programmer som SMV-instrumentet er der ikke et krav om partnere, mens der i eksempelvis Interreg Europe er krav om minimum to udenlandske samarbejdspartnere. Hvis der er krav om udenlandske samarbejdspartere, er det vigtigt at finde partnere, der kan noget som man ikke selv kan, og som besidder forskellig viden og kompetencer. EU-kontoret har et stort netværk, og med tilstedeværelsen i Bruxelles kan vi tage kontakt til potentielle partnere samt hjælpe med at facilitere møder med kommende samarbejdspartnere i vores møde- og konferencefaciliteter i Bruxelles.

Når man skriver en EU-ansøgning, er det vigtigt at have læst programmanualen omhyggeligt, inden man starter med at skrive. I programmanualen er programmets krav og målsætninger beskrevet, og disse er vigtige at opfylde, for at få et projekt godkendt. Derudover er det vigtigt, at man i ansøgningen viser, at der er behov for projektet, og hvordan det konkret bidrager til programmets målsætninger. Selve ansøgningen skal være fokuseret og klart beskrevet, hvordan projektet sigter efter målbare resultater.

Fra en ansøgning sendes ind, til man får svar, går der typisk tre måneder. Hvis projektet bliver godkendt, går der yderlige to til tre måneder, før man officielt kan starte på projektet. I ventetiden er det vigtigt fortsat at holde kontakten med sine projektpartnere, så man er klar til at gå i gang med projektet, hvis det bliver godkendt. De fleste EU-projekter løber over to til tre år, men der ligger også arbejde før projektets start i form af opgaver som idé-udvikling og ansøgningsskrivning. Den egentlige proces fra idé til et færdigudført projekt vil derfor typisk være længere.

Støtten, man modtager fra EU, varierer alt efter hvilket program, man søger funding igennem, og hvilke aktiviteter, man søger til. Der er næsten altid tale om medfinansiering af udgifterne til et EU-projekt. Man kan få alt fra 30% til 100% i EU-finansiering, og man skal derfor være klar til selv at finansiere dele af projektet. Generelt skal man ikke søge EU-støtte kun for pengenes skyld, men idéen skal være så god, at man som virksomhed, kommune eller organisation stadig ønsker at udføre projektet uden støtte fra EU.


Image

Vil du vide mere?

Har dette vakt din nysgerrighed og lyst til at vide mere om EU-projekter, er du altid velkommen til at kontakte os!

Kontakt os