Forsvarsfonden / EDIDP - European Defense Industry Development Program

Målet med programmet er at fremme konkurrenceevnen, effektiviteten og innovationskapaciteten i forsvarsindustrien i hele den Europæiske Union og dermed bidrage til unionens autonomi.

EDIDP sigter endvidere mod at supportere og løfte samarbejdet, inklusiv på tværs af grænser, imellem virksomheder, inklusive SMV’er og Mid-caps.

Endelig skal EDIDP fostre en bedre udnyttelse af de resultater, der kommer fra forskning i forsvaret, og dermed bidrage til udviklingen efter forskningsfasen.

Målgruppe

Målgruppen er teknologi-virksomheder inden for IKT, industri og maskinproduktion. Der sigtes mod alle størrelser af virksomheder, og kommissionen ønsker, at programmet også skal få nye partnere ind og bidrage med deres kompetencer til forbedring af Forsvarets teknologi. Herunder er der en speciel pulje til SMV’er.

Placering - Teknisk Readiness Level

Fokus er på design og prototyping og kan ligge på TRL4-TRL8.

Krav

Se en oversigt over programmet her

Budget

En enkelt ansøgning til et enkelt projekt kan støttes med op til 18,7 mill kr. mens ansøgning, der dækker flere projekter, kan støttes med op til 75 mill kr.

Støtteprocent

Der gives forskellig støtte til aktiviteter i projektet. Undersøgelser støttes med 90%, prototyping støttes med 20%, mens øvrige aktiviteter støttes med 65%. Herudover gives der bonus til projekter med deltagelse af SMV’er, Mid-cap’s eller projekter udviklet i PESCO.

Der beregnes 25% i overhead-støtte.

Deadline for indkaldelser

Deadline for ansøgning er den 1. december 2020.

Orienteringsmøde med forsvarsministeriet den 16. juni, Comwell Hvide Hus, Aalborg. Se invitationen her.

Europa kommissionen holder online webinar den 22. juni kl. 9.30 – 13.00
Registrering inden den 15. juni her.

Det forventes, at der afholdes et partnersøgnings-arrangement i EU-regi, men grundet Covid-19 er datoen ikke fastsat. Kontakt os, hvis du er interesseret, og vi følger op med dato.

Vil du vide mere?
Kontakt JENS CHRISTIAN WINTHER


Jens Christian hjælper dig med at identificere udviklingspotentialet i din virksomhed og har overblikket over hvilke EU-puljer eller finansieringsmuligheder, der matcher potentialet. Jens Christian kan desuden hjælpe med et 360 graders eftersyn af jeres innovationsprocesser og med sparring på produktet og forretningsmodellen.

 /jenschristianwinther
 +45 4058 0030
 jcw@ndeu.dk