Folkesundhedsprogrammet

EU’s folkesundhedsprogram er det tredje af sin slags og løber i perioden 2014-2020. Sundhedsprogrammet skal være med til at forbedre sundheden i EU ved at støtte op om samarbejde mellem medlemslandende. Formålet med programmet er at forbedre sundheden for EU borgere, reducere social ulighed på sundhedsområdet, gøre sundhedssystemer mere bæredygtige og innovative, samt fremme innovation på sundhedsområdet. Der er fokus på temaer, som adresserer nuværende sundhedsproblemer på tværs af medlemslande.

Programmet har fire tematiske prioriteter:

  • Fremme sundhed, forebygge sygdomme samt promovere miljøer for sund livsstil
  • Beskytte unionens borgere mod sundhedsrisici på tværs af landegrænser
  • Bidrage til innovativ, effektiv og bæredygtige sundhedssystemer
  • Facilitere adgang til bedre og mere sikker sundhedspleje
Målgruppe

Offentlige myndigheder, kommuner, regioner, organisationer fra erhvervslivet, forskningsinstitutioner, SMV’er og slutbrugerorganisationer kan søge støtte fra folkesundhedsprogrammet.

Beløb

3,3 milliarder kroner er afsat i perioden 2014-2020.

Støtteprocent

Støtteprocenten varierer men kan være 60-80% afhængigt af projektet.

Deadlines for indkaldelser

Der er løbende indkaldelser på sundhedsprogrammet.

Læs mere her eller kontakt Benjamin Holst.

Vil du vide mere?
Kontakt JACOB MUNCH

Jacob er efter praktikophold på vores kontor i Bruxelles vendt tilbage til Danmark hvor han arbejder med kvalificeret arbejdskraft, Erasmus og Social inklusion. Jacob er i gang med at skrive sit speciale på hans studie Udvikling og Internationale Relationer på Aalborg Universitet.

 /jacobmunch
 jmj@ndeu.dk