Folkesundhedsprogrammet

EU’s folkesundhedsprogram er det tredje af sin slags og løber i perioden 2014-2020. Sundhedsprogrammet skal være med til at forbedre sundheden i EU ved at støtte op om samarbejde mellem medlemslandende. Formålet med programmet er at forbedre sundheden for EU borgere, reducere social ulighed på sundhedsområdet, gøre sundhedssystemer mere bæredygtige og innovative, samt fremme innovation på sundhedsområdet. Der er fokus på temaer, som adresserer nuværende sundhedsproblemer på tværs af medlemslande.

Programmet har fire tematiske prioriteter:

  • Fremme sundhed, forebygge sygdomme samt promovere miljøer for sund livsstil
  • Beskytte unionens borgere mod sundhedsrisici på tværs af landegrænser
  • Bidrage til innovativ, effektiv og bæredygtige sundhedssystemer
  • Facilitere adgang til bedre og mere sikker sundhedspleje
Målgruppe

Offentlige myndigheder, kommuner, regioner, organisationer fra erhvervslivet, forskningsinstitutioner, SMV’er og slutbrugerorganisationer kan søge støtte fra folkesundhedsprogrammet.

Beløb

3,3 milliarder kroner er afsat i perioden 2014-2020.

Støtteprocent

Støtteprocenten varierer men kan være 60-80% afhængigt af projektet.

Deadlines for indkaldelser

Der er løbende indkaldelser på sundhedsprogrammet.

Vil du vide mere?
Kontakt JACOB MUNCH


Jacob arbejder på kontoret i Bruxelles, hvor han især arbejder med uddannelse og kvalificeret arbejdskraft. Jacob arbejder tæt sammen med offentlige aktører som kommuner, folkeskoler, erhvervsskoler, foreninger, m.m. og gør deres vej kortere til EU-puljer som f.eks. Erasmus+, InterReg og EaSi. Derudover afdækker han projektmuligheder og udvikler projekter i samspil med den enkelte kommune, skole eller forening.

 /jacobmunch
+32 479 96 09 68
 jmj@ndeu.dk