Eurostars

Eurostars er et europæisk program, som giver støtte og medfinansiering til, at SMV’er kan gennemføre højteknologiske, videnstunge og markedsnære udviklingsprojekter på tværs af landegrænser.

Det afgørende for Eurostars er, at virksomheden står over for en teknologisk udfordring eller har en projektidé til at løse en samfundsmæssig eller teknologisk problemstilling. Formålet med Eurostars er at hjælpe virksomheder med at styrke egen innovation, udvikling og konkurrenceevne. Størstedelen af medfinansieringen gives derfor til udvikling.

Der skal som minimum være deltagelse af to partnere fra to EUREKA-lande. EUREKA-samarbejdet består af Europa og fx Sydkorea, Canada, Israel og Schweiz. Det er oftest et samarbejde mellem to højteknologiske virksomheder, eller en virksomhed og en vidensinstitution.

Der er krav om, at virksomhederne skal bruge mindst 10% af deres omsætning, eller 10% af deres ansattes tid på forsknings- og udviklingsaktiviteter.

Målgruppe

Projekterne skal være virksomhedsdrevne, men støtte gives til projekter inden for alle fagområder.

Beløb

I Danmark gives op til 2.235.000 kr. i tilskud til deling i konsortiet, hvis der er tale om virksomheder. Hvis man derimod er en dansk virksomhed og et dansk universitet, samt en udenlandsk partner, kan den danske virksomhed alene få op til 2.235.000 kr., mens universitetet kan få op til 1.490.000 kr.

Dertil kommer finansieringen til den udenlandske samarbejdspartner og egenfinansiering. Det samlede tilskud afhænger af projektets samlede budget, samt hvordan finansieringen til den udenlandske partner er. Desuden er det et mål for Eurostars, at der sker en kommercialisering af projekterne senest to år efter projektafvikling.

Støtteprocent

Støtteprocenten varierer for typen af partner:

  • Op  til 60% for SMV’er og teknologiske institutter
  • Op til 50% for større virksomheder
  • Op til 90% for universiteter og hospitaler
Deadline for indkaldelser

Der er to årlige deadlines, som regel i marts og september.

Læs mere om de kommende indkaldelser her eller tag kontakt til Anne-Luise Skov Jensen.

Vil du vide mere?
Kontakt ANNE-LUISE SKOV JENSEN

Anne-Luise er Fundraising Manager og tovholder på Strategisk Investerings Program, hvor formålet er at hjælpe nordjyske virksomheder med at finde rundt i den europæiske tilskudsjungle. Hvad enten det handler om projektledelse, fundraising eller sparring på den innovative forretningsmodel, er Anne-Luise din vej til den nyeste viden.

 /anneluiseskovjensen
 +45 2154 6848
 alsj@ndeu.dk