Europa for borgerne

Programmet har til formål at tilskynde til borgeres involvering og engagement i EU, og dét EU står for, herunder opfordre til debat, styrke det europæiske medborgerskab, samt borgernes viden om EU’s historie og etablering.

Europa for borgerne har to indsatsområder:

  • Aktiv europæisk erindring

    Aktiv europæisk erindring handler om at bidrage til borgernes forståelse af EU’s mangfoldighed og historie, samt at gøre opmærksom på fælles værdier og historiske begivenheder. Projekterne kan fx være udstillinger, offentlige debatter eller anden involvering af borgerne fra forskellige målgrupper.

  • Demokratisk engagement og aktivt medborgerskab

    Målet er at fremme demokratisk engagement og aktivt medborgerskab, blandt andet ved at udvikle borgernes forståelse og mulighed for at deltage i EU’s beslutningsprocesser. Projekter med fokus på solidaritet, interkulturel læring, socialt engagement og frivilligt arbejde på EU-niveau støttes. Indsatsområdet er delt op i tre underemner: venskabsbysamarbejde (bypartnerskaber), netværk af venskabsbyer og civilsamfundet.

Målgruppe

Byer, Regioner, kommuner, non-profit organisationer, interesseorganisationer, tænketanke, universiteter, vidensinstitutioner.

Beløb

Beløbet afhænger af projektets type, hvor spændet ligger fra 56.000 kr. og op til 1,1 mio. kroner.

Støtteprocent

Fra 60% til 80%.

Deadline for indkaldelser

Der er deadline 1-2 gange årligt henholdsvis 1. marts og 1. september for indkaldelser alt afhængig af det pågældende indsatsområder.

Læs mere om de kommende indkaldelser her eller kontakt Liselotte Jensen.

Vil du vide mere?
Kontakt Liselotte Jensen

Liselotte arbejder i Bruxelles og har fingeren på pulsen i forhold til områderne Klima og Grøn omstilling samt kvalificeret arbejdskraft/ uddannelse. Samtidig er hun tovholder for det nordjyske fundraisernetværk med de 11 nordjyske kommuner, Region Nordjylland og Business Region North Denmark. Liselotte kan blandt andet hjælpe med idémodning, partnersøgninger og sparring på ansøgningen.

/liselottejensen
+32 472 305 037
lje@ndeu.dk