EU-DK Support

Image

EU-DK Support er et landsdækkende netværk under Uddannelses- og Forskningsministeriet. Det består af 35 offentlige aktører, som offentlige myndigheder, universiteter og erhvervsfremmeaktører, der tilbyder gratis rådgivning om en række EU-programmer og om processen fra projektidé til gennemførelse af projektet. Formålet er at understøtte Danmarks deltagelse i EU-programmer inden for forskning, innovation, kultur og erhvervsudvikling.

Som medlem af netværket arbejder NordDanmarks EU-kontor – i samarbejde med netværkets øvrige medlemmer – for at øge det danske hjemtag fra EU-programmerne:

  • Horizon 2020
  • COSME
  • Interreg
  • Creative Europe
  • ERASMUS+
  • Connecting Europe Facility

Rådgivningen tilbydes alle lige fra små og store virksomheder til offentlige aktører og interesseorganisationer samt viden- og forskningsinstitutioner.

Netværket arbejder bl.a. med:
  • Vidensdeling og erfaringsudveksling
  • At styrke netværk for alle landets EU-rådgivere f.eks. via uddannelse, sparring og networking
  • At være proaktive, når det gælder koordinering af virksomhedsindsatser på tværs af regioner
  • At koordinere indsatser omkring partnersøgninger til EU-programmer

Du kan læse mere om EU-DK Support her.

Vil du vide mere?
Kontakt Liselotte Jensen

Liselotte arbejder i Bruxelles og har fingeren på pulsen i forhold til områderne Klima og Grøn omstilling samt kvalificeret arbejdskraft/ uddannelse. Samtidig er hun tovholder for det nordjyske fundraisernetværk med de 11 nordjyske kommuner, Region Nordjylland og Business Region North Denmark. Liselotte kan blandt andet hjælpe med idémodning, partnersøgninger og sparring på ansøgningen.

 /liselottejensen
 +32 472 305 037
 lje@ndeu.dk