Erasmus+

Erasmus+ er EU’s støtteprogram for almen uddannelse, erhvervsrettet grund- og efteruddannelse samt ungdom og idræt i perioden 2014-2020. Erasmus+ programmet skal hjælpe til at tackle de socioøkonomiske forandringer, som Europa står overfor, og understøtte at den europæiske politiske dagsorden for vækst, beskæftigelse, ligevægt og social integration gennemføres.

Formålet med Erasmus+ er at styrke den faglige udvikling, indhente ny viden om og styrke kendskabet til bedste praksis inden for uddannelsessektoren, samt forbedre kvaliteten af grund- og ungdomsuddannelserne.

Erasmus+ struktur

Der er fem overordnede områder i Erasmus+ programmet, som er:

  • Key action 1 – enkeltpersoners mobilitet
  • Key action 2 – samarbejde om innovation og udveksling af god praksis
  • Key action 3 – tilskud til reform af politikker
  • Jean Monnet-aktiviteter
  • Idrætsarrangementer og partnerskaber
Målgruppe

Erasmus+ kan søges af grundskoler, ungdomsuddannelser, alle typer institutioner, virksomheder, studerende, praktikanter, lærlinge, elever, unge, frivillige, undervisere, professorer, kursusledere og ung-domsarbejder fra en lang række offentlige- eller private organer.

Beløb

Der bevilges i alt 110 milliarder kr. i perioden 2014-2020. Beløbet, der kan søges om, afhænger af hvilke key actions, man søger inden for.

Støtteprocent

Støtteprocenten afhænger af indsatsen, men er op til 100%. Ved nogle programmer er støtten baseret på deltagerantal.

Deadline for indkaldelser

Der er løbende deadline for indkaldelser.

Læs mere om de kommende Erasmus+ indkaldelser her eller kontakt Aija Konisevska Azadi.

Vil du vide mere?
Kontakt AIJA KONISEVSKA AZADI

Aija er tovholder på Enterprise Europe Network og til daglig hjælper virksomheder og organisationer med partnersøgninger, feedback på ansøgninger og projektpuljer screeninger til projektidéer. Aija er næstformand af Enterprise Europe Networks Turisme og kulturarvs gruppe der har 32 medlemmer fra andre EU lande og kan herigennem hjælpe med direkte adgang til viden, partnere og projektmuligheder for de kreative, kultur og turisme aktører i mere end 60 lande. Aija er også kontorets kontaktpunkt på Erasmus+ programmet med fokus på aktiviteter målrettet til videregående uddannelsesinstitutioner.

 /aijakonisevska
 +45 5010 3852
 aka@ndeu.dk

Kontakt JACOB MUNCH

Jacob er efter praktikophold på vores kontor i Bruxelles vendt tilbage til Danmark hvor han arbejder med kvalificeret arbejdskraft, Erasmus og Social inklusion. Jacob er i gang med at skrive sit speciale på hans studie Udvikling og Internationale Relationer på Aalborg Universitet.

 /jacobmunch
 jmj@ndeu.dk