EIC ACCELERATOR PILOT – FASE 2

EIC Accelerator Pilot (Accelerator) puljen er en del af Horizon 2020 og har fra 9.oktober 2019 erstattet det tidligere SME Instrument fase 2 program. Accelerator blev lanceret i juni 2019 som en del af det reviderede tilskudsprogram fra European Innovation Council og kører som pilotprogram i den resterende del af 2019 og 2020.

Målgruppen for EIC Accelerator Pilot programmet er små og mellemstore virksomheder (SMV’er), med ambitioner om internationalisering og opskalering. Omdrejningspunktet skal være en banebrydende teknologi eller produkt, som skal tættere på markedet via opskalering og validering. Det vil sige, at teknologien skal være demonstreret i et relevant miljø. Virksomhederne skal efter det afsluttede projekt stå med et markedsklart produkt eller service med internationalt og stort vækstpotentiale.

Programmet er et bottom-up program – det vil sige, at der er ingen specifikke temaer, som projektet skal indgå under.

I Horizon 2020 arbejdes der med 9 TRL-niveauer (Technology Readiness Level), som definerer, hvor langt en given teknologi er fra markedet. EIC Accelerator finansierer projekter, der ligger fra TRL 6 -TRL9.  Læs mere om TRL niveauerne og EU’s definition her.

MÅLGRUPPE

EIC Accelerator er henvendt til små og mellemstore virksomheder (SMV’er), og det er et krav, at ansøger er en SMV under EU’s definition. Se EU’s definition på en SMV via linket her. 

KRAV
  • Projektansøger skal have en årlig omsætning på under €50 mio. eller en årlig balance på under €43 mio.
  • Man kan kun søge som enkelt-virksomhed
  • Projektansøger skal indsende en ansøgning på max. 30 sider.
  • Virksomhederne bag de bedste ansøgninger vil blive indkaldt til et møde i Bruxelles, hvor de vil blive bedt om at præsentere deres idé i et pitch-format foran et bedømmelsesudvalg.
  • Projekterne skal have en løbetid på 12-24 måneder.
BUDGET

EIC Accelerator programmet har et totalbudget på mere end €1.3 milliarder i perioden 2019-2020.

STØTTEPROCENT

Programmet tilbyder to forskellige støtteordninger: ”Grant-Only” eller ”blended finance”.

Grant-Only tilbyder funding i intervallet €500.000 - €2.500.000. Virksomheden modtager 70% af beløbet til projektet + 25% overhead på direkte omkostninger, eksklusiv omkostninger til underleverandører. Vær opmærksom på, at det udelukkende er aktiviteter, der befinder sig i TRL6-TRL8, der kan få tilskud i Grant Only, mens aktiviteter, der befinder sig i TRL9 kun kan finansieres under ”Blended Finance”.

Blended Finance tilbyder op til €2.5 millioner i tilskud til udviklingsprojektet kombineret med en investering på op til €15 millioner i den pågældende virksomhed fra EU eller alternativt en kombination af investering fra EU og en privat investor.  Blended Finance er igangsat for at hjælpe endnu flere virksomheder på vejen mod at opnå private investeringer.

DEADLINE FOR INDKALDELSER

I 2020 er der deadlines:
18. marts 2020
19. maj 2020 - denne gang forbeholdt ansøgninger, der lever op til et af otte punkter i Green Deal. Kontakt Anne-Luise for mere information.
7. oktober 2020

VIL DU VIDE MERE?

Hvis du har yderligere spørgsmål eller har lyst til at vide mere om EIC Accelerator programmet så tøv ikke med at kontakte os:

ANNE-LUISE SKOV JENSEN
FUNDRAISING MANAGER

 /anneluiseskovjensen
 +45 2154 6848
 alsj@ndeu.dk

JENS CHRISTIAN WINTHER
FUNDRAISING KONSULENT

 /jenschristianwinther
 +45 4058 0030
 jcw@ndeu.dk

NordDanmarks EU-kontor kan vejlede dig og levere sparring i hele fasen fra idé til ansøgningsfasen og kan også vejlede omkring projektadministration. Vi kan dog ikke skrive ansøgningen, men er gerne behjælpelige med at etablere kontakt til et de danske konsulenthuse, hvis nødvendigt.