dacob

Image

Danish Local Regional and Research Co-Op Brussels (dacob) er et samarbejde mellem danske universiteters, regioners og kommuners repræsentationer i Bruxelles. NordDanmarks EU-kontor er med i netværket sammen med Aalborg Universitet i Bruxelles og de øvrige regionale EU-kontorer, Central Denmark EU Office, Det Syddanske EU-Kontor og Greater Copenhagen EU Office.

Medlemmer af DACOB:
 • NordDanmarks EU-kontor
 • Central Denmark EU Office
 • Det Syddanske EU-Kontor
 • Greater Copenhagen EU Office
 • Aalborg Universitet i Bruxelles

DACOB har eksisteret siden 2014

  Dacob-samarbejdet danner grundlag for dialog mellem de danske EU-kontorer om fælles aktiviteter og udfordringer. Vi deler viden og erfaringer og går sammen om at sikre dansk indflydelse inden for projektudvikling og interessevaretagelse på vegne af danske regionale aktører. 

  Formålet med samarbejdet er at optimere det danske hjemtag af EU-midler og dansk deltagelse i EU-projekter. Netværkets medlemmer mødes løbende i tre tematiske arbejdsgrupper: 

  • Grøn Vækst – Bæredygtighed, ressourceeffektivitet og klimaudfordringerne
  • Sund Vækst – Sundheds- og velfærdsinnovation
  • Klog Vækst – Samarbejdet mellem universitetsrepræsentanterne på EU-kontorerne

  Du kan læse mere om dacob her.

  Vil du vide mere?
  Kontakt Liselotte Jensen

  Liselotte arbejder i Bruxelles og har fingeren på pulsen i forhold til områderne Klima og Grøn omstilling samt kvalificeret arbejdskraft/ uddannelse. Samtidig er hun tovholder for det nordjyske fundraisernetværk med de 11 nordjyske kommuner, Region Nordjylland og Business Region North Denmark. Liselotte kan blandt andet hjælpe med idémodning, partnersøgninger og sparring på ansøgningen.

   /liselottejensen
   +32 472 305 037
   lje@ndeu.dk